Ανακοινώσεις
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8 Ιουνίου 2017, η 49η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, στο ξενοδοχείο Nissi Beach στην Αγία Νάπα.  

Η απόδοση στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου για το 2016 ήταν στο +2,71% και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές κατέγραφαν απόδοση +3,37% και στην ντόπια αγορά 2,02%.

 

Συμψηφισμός Δανείων
Ο συμψηφισμός έχει γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2017 και αφορούσε 500 Μέλη που έκαναν αίτηση, ποσό ύψους €10.760.188, ποσοστό μόνο 20,7% των Δανείων που έχει το Ταμείο.
Αυτό δείχνει και έμπρακτά την εμπιστοσύνη που έχουν τα Μέλη προς το Ταμείο τους.


Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
Η δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής είναι το πιο σημαντικό έγγραφο της Διαχειριστικής Επιτροπής του κάθε Ταμείου Προνοίας.

Διαβάστε την Δήλωση....

 

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2016
Διαβάστε την Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου για το έτος 2016
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 08 Ιουνίου 2017 στο Nissi Beach Hotel, Αγία Νάπα, η ώρα 11:30πμ.