Ανακοινώσεις
Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.

Τι προνοεί το σχέδιο είναι εν συντομία:

Τα Ταμεία Προνοίας που είχαν καταθέσεις στις Τράπεζες Κύπρου και Λαϊκής, έχουν πάρει το 2013 το 52,5%.  Με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση προτίθεται να συμπληρώσει το 22,5%.  Αυτό αναλύεται ως εξής:


Πρόσθετη Συμπληρωματική Κάλυψη Tαμείων Προνοίας
Όσον αφορά την ανακοίνωση της κυβέρνησης που αφορά την πρόσθετη συμπληρωματικής κάλυψης των ταμείων....

 

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8 Ιουνίου 2017, η 49η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, στο ξενοδοχείο Nissi Beach στην Αγία Νάπα.  

Η απόδοση στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου για το 2016 ήταν στο +2,71% και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές κατέγραφαν απόδοση +3,37% και στην ντόπια αγορά 2,02%.

 

Συμψηφισμός Δανείων
Ο συμψηφισμός έχει γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2017 και αφορούσε 500 Μέλη που έκαναν αίτηση, ποσό ύψους €10.760.188, ποσοστό μόνο 20,7% των Δανείων που έχει το Ταμείο.
Αυτό δείχνει και έμπρακτά την εμπιστοσύνη που έχουν τα Μέλη προς το Ταμείο τους.

 

Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
Η δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής είναι το πιο σημαντικό έγγραφο της Διαχειριστικής Επιτροπής του κάθε Ταμείου Προνοίας.

Διαβάστε την Δήλωση....