Ανακοινώσεις
Σύνολο Μελών 12,405 στις 31 Δεκ. 2016. Νέα Μέλη 1,647 και πολλά αδρανεί που γίνονται ενεργά.
Το Ταμείο ανακοινώνει ότι για το 2016 έγιναν εισφορές για 6,851 Μέλη σε σχέση με 5,397 το 2015.  Τα νέα Μέλη που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο είναι στα 1,647 και 401 Μέλη αποχώρησαν.  Συνολικά το Ταμείο απαριθμεί 12,405 Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2016, 11% αύξηση από το 2015.  Τα νέα Μέλη για το Ταμείο είναι περισσότερα από 1,647 και ξεπερνούν τις 2,000 αν αναλογιστούμε ότι και αρκετά αδρανεί Μέλη έγιναν το 2016 ενεργά συνεισφέροντας Μέλη.  

UK's NEST wins IPE's Best European Pension Fund Award
Το ταμείο μας δεύτερο στα ΙΡΕ Awards στην κατηγορία καλύτερο ταμείο σε μικρή Ευρωπαϊκή χώρα.

Διεθνή IPE Awards

Το Ταμείο μας θα συμμετάσχει στα διεθνή IPE Awards που θα γίνουν στις 1-2 Δεκεμβρίου 2016 στο Βερολίνο.  

Με πάνω από 300 συνταξιοδοτικά ταμεία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη επιρροή στελεχών από όλη την Ευρώπη.


Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής για Συμψηφισμό δανείων/ Εγκύκλιος και Αίτηση σε όλα τα μέλη του Ταμείου που έχουν δάνειο
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας σε συνεδρία της ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε όπως προχωρήσει στο συμψηφισμό των δανείων των μελών που το επιθυμούν, με βάση τους όρους συμψηφισμού οι οποίοι κυκλοφόρησαν από γραφείο του Έφορου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.