Ανακοινώσεις
UK's NEST wins IPE's Best European Pension Fund Award
Το ταμείο μας δεύτερο στα ΙΡΕ Awards στην κατηγορία καλύτερο ταμείο σε μικρή Ευρωπαϊκή χώρα.

Διεθνή IPE Awards

Το Ταμείο μας θα συμμετάσχει στα διεθνή IPE Awards που θα γίνουν στις 1-2 Δεκεμβρίου 2016 στο Βερολίνο.  

Με πάνω από 300 συνταξιοδοτικά ταμεία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη επιρροή στελεχών από όλη την Ευρώπη.


Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής για Συμψηφισμό δανείων/ Εγκύκλιος και Αίτηση σε όλα τα μέλη του Ταμείου που έχουν δάνειο
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας σε συνεδρία της ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε όπως προχωρήσει στο συμψηφισμό των δανείων των μελών που το επιθυμούν, με βάση τους όρους συμψηφισμού οι οποίοι κυκλοφόρησαν από γραφείο του Έφορου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.